CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

Chương trình Co-op là viết tắt của Chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp - Mô hình đào tạo có sự tham gia trực tiếp của Doanh nghiệp, Nhà Trường và Sinh viên với Triết lý “Vì lợi ích sinh viên, vì gắn kết cộng đồng, vì việc học gắn với nghề nghiệp và kinh nghiệm”.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆM ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP