CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

Chương trình Co-op là viết tắt của Chương trình đào tạo hợp tác doanh nghiệp - Mô hình đào tạo có sự tham gia trực tiếp của Doanh nghiệp, Nhà Trường và Sinh viên với Triết lý “Vì lợi ích sinh viên, vì gắn kết cộng đồng, vì việc học gắn với nghề nghiệp và kinh nghiệm”.

LỢI ÍCH KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

ĐỐI VỚI SINH VIÊN

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆM ĐÃ VÀ ĐANG THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH CO-OP

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Biểu mẫu thực tập thực tế của giảng viên

Biểu mẫu thực tập thực tế của giảng viên

Thạch Huỳnh Thị Thu Trang
On 30/05/2022

STT BIỂU MẪU NỘI DUNG 1 HTDN_-_MAU_TTGV01 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học ..-..(Cấp Bộ môn). 2 HTDN_-_MAU_TTGV02 Kế hoạch thực tập thực tế của giảng viên năm học....-...(Cấp Khoa).

Bản tin thực tập Co-op 1 lớp DA19NNTS tháng 6 năm 2022

Bản tin thực tập Co-op 1 lớp DA19NNTS tháng 6 năm 2022

Thạch Huỳnh Thị Thu Trang
On 30/05/2022

Đợt báo cáo Co-op 1 lớp DA19NTTS  Trong 02 ngày 19 và 20/5/2022, Khoa Nông nghiệp - Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh đã tổ chức báo cáo Thực tập Co-op 1 cho 36

PREV NEXT