Video giới thiệu chương trình Co-op tại Công ty TNHH Đầu tư Thuỷ sản Huy Thuận

{flv}CoopHuyThuan{/flv}

 

Video giới thiệu chương trình Co-op tại Tập đoàn Mỹ Lan

{flv}coop{/flv}