DANH SÁCH ĐIỀU PHỐI VIÊN CO-OP

Điều phối viên tất cả các chương trình Co-op:

1.    Huỳnh Điệp Như

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ĐT: 0918.062.066, 0967.366.766

2.    Huỳnh Công Khoa

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          ĐT: 0976.2016.42

Điều phối viên Co-op các ngành

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

BỘ MÔN, ĐƠN VỊ

EMAIL

ĐIỆN THOẠI

1

Chế biến Thủy sản

Nguyễn Thị Hồng Thắm

Giám đốc

Trung tâm Công nghệ Sau thu hoạch

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0917.267.588

2

Nuôi trồng thủy sản

Vương Tuấn Phong

Giảng viên

Bộ môn Thủy sản

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0918.172.747

3

Thú y

Trần Trọng Hiếu

Giảng viên

Bộ môn Chăn nuôi Thú y

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0985.676.297

4

Trồng trọt

Đặng Hòa Thái

Giảng viên

Bộ môn Trồng trọt và Phát triển Nông thôn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

0933.305.982