Lợi ích đối với Sinh viên

* Co-op cung cấp kinh nghiệm "nghề nghiệp", làm mở rộng việc học ra khỏi phạm vi lớp học.

* SV Co-op hiểu được các yêu cầu và mong đợi của lĩnh vưc nghề nghiệp.

* SV Co-op có cơ hội để đánh giá về tính bền vững của việc chọn nghề nghiệp trước khi bước vào nghề nghiệp đó một cách bền vững và lâu dài.

* Co-op cung cấp cho tất cả SV, đặc biệt là gia đình các SV có mức thu nhập thấp, nguồn tài chính để tự chi trả cho việc học của mình.

* SV Co-op học được cách tìm việc làm và các kỹ năng duy trì công việc, bao gồm viết sơ yếu lý lịch, viết thư xin việc, phỏng vấn, và chuẩn bị cho việc làm.

* Co-op cung cấp cho SV cơ hội giao tiếp chuyên môn với người mới và phát triển các kỹ năng giao tiếp.

* SV tốt nghiệp từ chương trình Co-op nhìn chung có sự tự tin để bước vào môi trường làm việc và thường bắt đầu với yêu cầu trách nhiệm cao hơn trong vị trí đầu tiên của họ hơn là những SV khác.

Background Color
Background Image