Lợi ích đối với Nhà trường


* Nhà trường, thông qua mối tương tác với doanh nghiệp trong suốt quá trình Co-op, nhận được thông tin phản hồi thường xuyên về chất lượng và tính phù hợp của các chương trình đào tạo và nội dung học tập.

* Mối quan hệ giữa SV và doanh nghiệp mang nhà trường đến gần với cộng đồng hơn.

* Co-op làm cho đội ngũ giảng dạy và đội ngũ quản lý ý thức nhiều hơn về việc thực tập nghề nghiệp.

* Co-op giúp duy trì số lượng SV bằng cách làm tăng sự thỏa mãn của SV đối với nhà trường và giúp cung cấp kinh phí cho SV tiếp tục việc học.

* Co-op khuyến khích và kích thích trách nhiệm của các bộ phận trong việc cung cấp các cơ hội học tập.

* Co-op đảm bảo nhà trường sẽ tiếp tục có được các thông tin về các nghề nghiệp có nhu cầu.

Background Color
Background Image