Lợi ích đối với doanh nghiệp


* Co-op thường xuyên cung cấp cho doanh nghiệp các SV có thành tích và động cơ cao, đó là những người ham thích học hỏi và thể hiện tốt trong công việc.

 * Co-op cung cấp một hệ thống đánh giá những nhân viên tiềm năng trong tương lai một cách hiệu quả về chi phí mà không cần cam kết thuê mướn/hợp đồng lâu dài.

 * Đối với nhiều doanh nghiệp, SV Co-op cung cấp cơ hội cho các nhân viên có trình độ cao có thời gian để làm các công việc khó khăn hơn hoặc ưu tiên hơn; điều đó cũng có nghĩa là doanh nghiệp sử dụng hiệu quả hơn đối với lực lượng lao động cố định có lương cao.

 * Phí đào tạo có thể sẽ giảm một cách bền vững bởi lẽ SV Co-op được học ở trường trước khi họ đi lần đầu tiên, và SV năm thứ hai cũng đã hoàn thành ít nhất một học kỳ Co-op ít nhất 3-4 tháng; vì thế, SV Co-op nhanh chóng trở thành những nhân viên làm việc hiệu quả.

 * SV Co-op là những người năng động, nhiệt tình và có nhiều ý tưởng và quan điểm mới.

 * Co-op cung cấp cho các doanh nghiệp cơ hội tuyệt vời để đáp ứng các nhu cầu dự án đặc biệt hoặc ngắn hạn trong khi các nhân viên nghỉ phép, nghỉ bệnh hoặc chuyển công tác.

 * SV tốt nghiệp Co-op nhìn chung thể hiện năng lực và thái độ chín chắn, và họ có khả năng thích ứng với các tình huống thay đổi.

Background Color
Background Image