Thông báo Về việc đăng ký nhận giấy chứng nhận hoàn thành đủ các học phần Co-op

Căn cứ Quyết định số 1963/QĐ-ĐHTV ngày 16 tháng 8 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Trà Vinh về việc ban hành Quy định về công tác Hợp tác Doanh nghiệp;

Căn cứ Tờ trình số 89/TTr-TT.D&H ngày 25 tháng 10 năm 2016 của Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học về việc cấp giấy chứng nhận cho sinh viên hoàn thành đủ các học phần Co-op;

Nhằm giúp sinh viên có thêm hồ sơ minh chứng trong quá trình xin việc,

Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học thông báo đến các Khoa có quản lý chương trình Co-op về việc triển khai đến sinh viên liên hệ Trung tâm để đăng ký nhận giấy chứng nhận đã hoàn thành đủ các học phần Co-op (nếu cần).

Hình thức đăng ký: Trực tiếp đến Trung tâm Hỗ trợ - Phát triển Dạy và Học để đăng ký (Khi đến, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên và đóng lệ phí).

Lệ phí cấp giấy chứng nhận: 30.000 đ/1chứng nhận.

Thời gian đăng ký: Tối đa 30 ngày sau khi sinh viên hoàn thành và được đánh giá đạt tất cả các học phần Co-op theo chương trình đào tạo.

Riêng đối với sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016 về trước, đăng ký nhận giấy chứng nhận từ đây đến hết ngày 28/4/2017.

Thời gian nhận giấy chứng nhận: Sau 20 ngày kể từ ngày đăng ký.

Kính đề nghị các Khoa triển khai đến sinh viên, học sinh thực hiện theo tinh thần thông báo này./.

Trường Đại học Trà Vinh ký kết ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre TP.HCM

Buổi làm việc giữa hai đơn vị

Ngày 26.11 vừa qua, đoàn công tác Trường Đại học Trà Vinh do bà Tiêu Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Dạy và Học và ông Trương Văn Hiểu, Q.Trưởng Khoa Nông nghiệp – Thuỷ sản đến tham quan và làm việc tại Công ty Cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Cầu Tre Thành Phố Hồ Chí Minh, mục đích tìm kiếm cơ hội hợp tác trong lĩnh vực chế biến thực phẩm thông qua chương trình đào tạo Co-op.

Đọc thêm...